به دلیل اطمینان خاطر شما عزیزان اکانت پلاس این امکان را به شما می‌دهد که هر کدام از سرویس های موجود در وب‌سایت را ۳ روز به صورت رایگان تجربه نمایید. جهت درخواست تست رایگان موارد زیر به یکی از شماره‌های WhatsApp اکانت‌پلاس ارسال نمایید و منتظر دریافت دعوت نامه بمانید. ضمنا در انتخاب سرویس دقت نمایید که در صورت نیاز به خرید سرویس پس از اتمام تست نیاز به تغییر سرویس نداشته باشید، چون هر اپل‌آیدی در سال ۲ بار مجاز به تغیر فمیلی می‌باشد.

موارد ارسالی برای درخواست تست رایگان
  1. نام و نام خانوادگی
  2. شماره تماس(whatsapp)
  3. اپل آیدی
  4. سرویس تست درخواستی
شماره‌های Whatsapp اکانت پلاس
  1. پشتیبانی۱: ۰۹۰۲۶۴۶۳۶۰۰
  2. پشتیبانی۲: ۰۹۹۲۴۸۱۵۰۶۹